AANMELDINGSFORMULIER - GEDRAGSCENTRUM HOND BAAS IN BALANS


GEGEVENS CURSIST

Welke dag en tijd kunt u absoluut NIET (Hoe flexibeler u bent des te eerder kunt u starten)


GEGEVENS HOND


Hierbij verklaart ondergetekende dat

1. zij de huisregels hebben ontvangen/gelezen en zich hieraan te conformeren

2. zij de grondslag en uitgangspunten van het gedragscentrum respecteren

3. uw inschrijving bij Gedragscentrum Hond Baas in Balans definitief te verklaren, bij een annulering van de inschrijving van uw zijde heeft Hond Baas in Balans recht op 25% van de anders totaal verschuldigde lesgelden

Als communicatiemiddel gebruiken we WhatsApp. Dit wordt gebruikt voor belangrijke informatie omtrent de lessen

Voor trainingsdoeleinden is het in sommige gevallen effectief om beeldmateriaal te maken tijdens de trainingen. Uiteraard worden deze beelden alleen gebruikt voor trainings- en leerdoelen.


Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Door het invullen van uw naam, datum en het klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met alle bovengenoemde informatie en de huisregels. De huisregels kunt u HIER vinden.